ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT NHA TRANG (Áp dụng từ tháng 06/2018) Đơn giá thi công trang trí...