Bảng giá sửa nhà trọn gói ở Nha Trang Khánh Hoà mới nhất năm 2023.

Stt Hạng mục Mô tả Đơn vị Đơn giá nhân công Đơn giá vật tư Tổng đơn giá Ghi Chú
1 Tháo dỡ trần vách thạch cao.   m2 10.000   10.000  
2 Tháo mái tôn và hệ xà cũ.   m2 20.000   20.000  
3 Đập tường 110mm.   m2 40.000   40.000  
4 Đập tường 220mm.   m2  60.000    60.000  
5 Đục dỡ gạch ốp lát tường và sàn   m2 40.000   40.000  
6 Đập sàn bê tông cốt thép.   m2 100.000   100.000  
7  Đập cột bê tông cốt thép.   md  60.000    60.000  
Dóc lớp trát tường cũ.    m2  50.000    50.000  
 9  Đào móng hoặc đào bể nước.   m2  500.000    500.000  
 10  Vận chuyển xà bần đi đổ.   Chuyến   150.000    150.000  
11   Xây tường 110. Gạch ống Tuynen 8*8*18mm. Vữa mac 50#. m2  60.000 140.000  200.000  
 12  Xây tường 220. Gạch ống Tuynen 8*8*18mm. Vữa mac 50#. m2  90.000 270.000  360.000  
13 Trát tường trong nhà. Vữa mac 75#. m2 45.000 40.000 85.000  
14 Trát tường ngoài nhà. Vữa mac 75#. m2 55.000 50.000 105.000  
15 Trát cạnh cửa, cột, dầm, … Vữa mac 75#. m2 100.000 50.000 150.000  
 16  Cán nền dày 3cm. Vữa mac 75#. m2  45.000  50.000  95.000  
 17  Lát gạch nền. Vữa xi măng. m2  65.000  10.000  75.000 Không bao gạch.
18 Ốp gạch tường. Vữa xi măng. m2 75.000 10.000 85.000 Không bao gạch.
 19  Ốp len chân tường. Vữa xi măng. md  15.000  5.000  20.000 Không bao gạch.
20   Chống thấm sàn.  Sika. m2 30.000   40.000  70.000  
 21  Sơn nước trong nhà.  Bã 2 lớp mattic, sơn 2 lớp hoàn thiện. m2  25.000  25.000  50.000  
 22 Sơn nước ngoài nhà.  Bã 2 lớp mattic, sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện. m2  30.000  35.000  65.000  
23 Sơn nước trong nhà. Sơn 2 lớp hoàn thiện. m2 15.000 15.000 30.000  
24 Sơn nước ngoài nhà. Sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện. m2 20.000 25.000 45.000  
 25  Trần thạch cao thả.  Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. m2  30.000  100.000  130.000  
 26  Trần thạch cao phẳng.  Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. m2  35.000  95.000  130.000  
 27 Trần thạch cao có giật cấp. Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm.  m2  35.000  100.000  135.000  
 28 Vách thạch cao 1 mặt. Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm.  m2  45.000  145.000  190.000  
 29 Vách thạch cao 2 mặt. Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm.  m2  60.000  200.000  260.000  
 30  Nhân công sửa chữa điện.   m2   60.000    60.000  
31   Nhân công sửa chữa nước.   m2   40.000    40.000  

Bảng giá sửa nhà trọn gói.

Sửa nhà trọn gói. Cải tạo sửa chữa nhà. Dịch vụ sửa chữa nhà. Nhận sửa chữa nhà nhỏ. Sửa nhà trọn gói giá rẻ.

Xem các công trình chúng tôi đã cải tạo sửa chữa khác Tại Đây

(Visited 78 times, 1 visits today)